* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .co.in, .co.uk, .eu, .in, .me.uk, .net, .net.in, .nl, .org, .uk, .us